بخش فیلتر روشنایی فضای خارجی
فیلتر قابلیت
Symmetrical light emission
IP65
High PF
LED luminaire
Quick installation
Flood lighting
در حال بارگذاری