نمایشگاه ها

معرفی
استان ها
سال

نمایشگاه تخصصی صنعت آب،برق،فاضلاب و انرژی های تجدید پذیر کرمان

سال: 1402

محل: کرمان

دومین نمایشگاه گل و گیاه ،خدمات شهری حمل و نقل عمومی ،تجهیزات،مبلمان و المان های شهری

سال: 1402

محل: کرمان

هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن،صنایع معدنی،ماشین آلات راهسازی وتجهیزات وابسته کرمان

سال: 1402

محل: کرمان

پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن صنایع معدنی ماشین آلات و تجهیزات وابسته کرمان

سال: 1400

محل: کرمان